Traktortehnika F kategorija

Meža izstrādes un kopšanas mašīnas (forvarders un harvesters)


Priekšzināšanas: ar/bez
Izsniedzamais dokuments: mācību reģistrācijas karte, derīga uzrādīšanai VTUA
Kursa ilgums: 6 nedēļas
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība 
•    Meža izstrādes un kopšanas mašīnu uzbūve un ekspluatācijas pamati
•    Darba aizsardzība
•    Meža izstrādes un kopšanas mašīnu darbu tehnoloģija
•    Praktiskās apmācības

Izglītības programmas mērķis: sagatavot personas veiksmīgai VTUA teorijas eksāmena un praktisko iemaņu pārbaudes nokārtošanai. Dot zināšanas un prasmes drošam un pareizam darbam ar meža izstrādes un kopšanas mašīnām.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.206 no 02.03.2010. „Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” SIA „Mācību centrs Liepa” ir izsniegtas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras mācību atļaujas Nr. A0072, A0146, A0073, A0150 apmācībai Talsos, Valmierā, Jelgavā, Madonā.